JAKOŚĆ

 Wg Powszechnej Encyklopedii Filozofii: "Jakość ( z greki to poión, poiotes; z  łaciny qualis, qualitas) – cecha rzeczy, dzięki której jest ona jakaś (taka, a nie inna); gatunek lub rodzaj, wartość, podstawa kwalifikacji; w metafizyce klasycznej: przypadłościowa kategoria bytu (akcydens), doskonaląca substancję w aspekcie formy; jej przejawy (np. w działaniu) wskazują na celowość bytu; jakość przeciwstawiana jest substancji, ilości, relacji; w szerszym filozoficznym sensie jakość to wszelka determinacja rzeczy, którą można przypisać podmiotowi, każda przypadłość substancji, podstawa różnicy gatunkowej (np. rozumność jako istotna jakość bytu ludzkiego)." 

 (drobne zmiany red. - BF)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): JAKOŚĆ
Podobne terminy (linki wewnętrzne): JAKOŚĆ ŻYCIA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 30 Kwiecień, 2020 - 13:08