TRYBALIZM

Wg Encyklopedii PWN (bd): Trybalizm, termin określający tendencję do utrzymywania się przednar. podziałów i odrębności plemiennych;trybalizm może dotyczyć społeczeństw tradycyjnych, jak również nowych struktur etnicznych pojawiających się w ośrodkach zurbanizowanych, charakteryzujących się określonymi więzami i lojalnością plemienną oraz relacjami międzyplemiennymi; w społeczeństwach plemiennych jest czynnikiem hamującym kształtowanie się narodu; ideologia trybalistyczna ma na celu nie tylko utrzymanie tradycyjnych form plemiennych, ale także zakłada odradzanie przeszłych wzorców społ. organizacji lub ich częściową rekonstrukcję w obrębie państwa nar. oraz ich adaptację do nowych warunków.
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): Hasło "trybalizm" w Encyklopedii PWN, bd
Podobne terminy (linki wewnętrzne): NARÓD
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 8 Kwiecień, 2020 - 08:08