GLOBALIZACJA

Wg  Jonathana Friedmana, bd:  "Globalizacja to fenomen strukturalny określany za pomocą kategorii, którymi posługujemy się w niniejszym artykule. W sensie ekonomicznym odnosi się on przede wszystkim do decentralizacji akumulacji kapitału. Unifikacja świata pod względem technologicznym finansowana jest przez decentralizujący się kapitał i związane z nim inwestycje, nie jest to w żadnym razie autonomiczny kulturowo czy nawet technologicznie ciąg zjawisk. Oczywiście, o ile stanowi on globalną perspektywę dla tych, którzy mogą swobodnie poruszać się w obrębie granic tego systemu, jednocześnie mamy do czynienia z innymi procesami, które są równie globalne, z uwagi na swoją systemowość, ale też lokalne/narodowe/etniczne/rdzenne w sensie swojego rodowodu. I tu dochodzimy do istoty problemu: bieżące okoliczności doprowadzają do tworzenia się zarówno globalnych, jak i lokalnych tożsamości - w terminach socjologicznych obydwa te zjawiska są lokalne. Globalizacja to tak naprawdę proces lokalnych przekształceń - nadanie przez globalne zdarzenia, produkty i prawidłowości znaczeń dla tego, co lokalne. Nie chodzi tu o de-lokalizację tego, co lokalne, ale o zmianę jego zawartości, nie tylko w sensie tożsamości. Kosmopolita to nie tyle ktoś, kto bez przerwy podróżuje po świecie, ale ktoś, kto się z nim identyfikuje, przeciwstawiając się jednocześnie swojej lokalności. Z tego właśnie powodu tak trudno określić za pomocą tej kategorii osoby, które przekraczają granice, w różne strony, w poszukiwaniu pracy. Są one w małym stopniu zainteresowane kultywowaniem samego faktu przekraczania granic, o wiele ważniejsze jest dla nich to, że mogą w ten sposób unikać terytoriów, na których przebywanie oznacza zagrożenie dla ich życia. Prawdziwi kosmopolici to zwykle przedstawiciele uprzywilejowanych elit, jednak nie w sensie obiektywnie rozumianej kultury, jeśli termin taki ma jakiekolwiek znaczenie, ale ze względu na realizację określonej tożsamości w życiu codziennym."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 24 Marzec, 2020 - 08:24