WYCINEK

Wg Ervinga Goffmana 1974 (2010): "Termin <wycinek> (strip) będzie używany w odniesieniu do każdego arbitralnie wybranego fragmentu ze strumienia bieżącej czynności, włączając w to sekwencje - rzeczywistych czy fikcyjnych - wydarzeń, tak jak są one widziane z perspektywy tych, którzy są subiektywnie zaangażowani w podtrzymywanie zainteresowania nimi. Wycinek nie ma odzwierciedlać naturalnego podziału, jakiego dokonują podmioty analizy badawczej czy też podziału  analitycznego, jakiego dokonują osoby studiujące daną kwestię. Będę używał tego terminu tylko dla oznaczenia każdej porcji surowych wydarzeń (niezależnie od ich statusu w rzeczywistości), na które chcemy zwrócić uwagę zaczynając analizę."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Erving Goffman, Analiza ramowa. Esej z organizacji doświadczenia, Kraków: Nomos, 2010, ss.11-12.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): RAMA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: piątek, 13 Marzec, 2020 - 11:14