WYJAŚNIANIE

Wg Stefana Nowaka (1970): "Wyjaśnić jakieś zdarzenie to tyle, co podać taki zespół twierdzeń, z których logicznie wynika zdanie stwierdzające zajście wyjaśnianego zdarzenia lub opisujące wyjaśniane własności interesującego nas przedmiotu. Zespół twierdzeń wyjaśniających tę własność lub zdarzenie powinien składać się przy tym z dwóch kategorii zdań, a mianowicie: a) z pewnych zdań ogólnych mających kształt okresu warunkowego (lub dających się do takiej postaci sprowadzić), w których następniku figuruje zdanie stwierdzające zajście zdarzenia wyjaśnianego lub opisujące wyjaśniane własności; b) z pewnych zdań stwierdzających, iż zaszły zdarzenia oznaczane przez poprzedniki tych zdań ogólnych. Wyjaśnianie przebiegające wedle tego schematu nazywamy wyjaśnieniem nomologiczno-dedukcyjnym (...)".

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań socjologicznych, Warszawa: PWN, 1970, s.326.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): BADANIA SOCJOLOGICZNE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 23 luty, 2020 - 12:26