STRATYFIKACJA SPOŁECZNA

Wg Słownika Socjologii i Nauk Społecznych (2004): "termin <stratyfikacja> jest zwykle stosowany w socjologii w odniesieniu do badań struktur nierówności społecznej, to znaczy wszelkich systematycznych nierówności między grupami ludzi, które powstają jako niezamierzona konsekwencja procesów i stosunków społecznych. (...)  Badania stratyfikacji społecznej mają trzy cele. Pierwszy - to ustalenie w jakim stopniu klasa lub status dominują na poziomie społeczeństwa, w tym sensie, że decydują o działaniu społecznym. (...) Drugim celem jest analiza struktur klasowych i struktur statusu oraz wyznaczników kształtowania się klasy i statusu (...) Trzecim celem badań nad stratyfikacją społeczną jest dokumentowanie nierówności warunków, możliwości i sytuacji grup społecznych oraz sposobów utrzymywania przez nie granic klasowych  lub granic statusu. (...) Tak więc, najogólniej mówiąc, stratyfikacja społeczna to różne aspekty kształtowania się klas i grup statusowych, traktowane jako klucz do zrozumienia integracji społecznej, czyli tego, że relacje społeczne zarówno łączą, jak dzielą, oraz konsekwencji tego stanu rzeczy dla ładu społecznego."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Gordon Marshall (red.), Słownik socjologii i nauk społecznych, red. naukowa polskiego wydania Marek Tabin, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, ss. 364-365.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 6 Styczeń, 2020 - 11:06