POZYCJA SPOŁECZNA

Wg Encyklopedii Socjologii (2000): "Miejsce w społeczeństwie wraz z przypisanym mu zestawem praw i obowiązków oraz określona ranga w hierarchii społecznej to dwa podstawowe elementy składowe pojęcia <pozycja społeczna> na gruncie socjologii. (...) Gradacja czy hierarchia pozycji społecznych w aspekcie dostępu do społecznie pożądanych dóbr najsilniej akcentowana jest na gruncie tradycji weberowskiej."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia Socjologii, Warszawa: Oficyna Naukowa 2000, t.3, ss. 164, 166.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 2 Styczeń, 2020 - 11:49