NORMA SPOŁECZNA

Norma społeczna – pojęcie wieloznaczne, używane najczęściej w jednym z trzech znaczeń:

  1. jako względnie trwały, przyjęty w danej grupie społecznej sposób zachowania jednostki społecznej;
  2. jako wskazówka właściwego zachowania w danej sytuacji. Normy jakim podlega dana osoba są określane przez jej pozycję społeczną i odgrywaną przez nią rolę społeczną;
  3. jako wzorzec cech pewnego zjawiska czy przedmiotu. (...) więcej
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Wikipedii
Źródło definicji(elektroniczne): hasło Norma społeczna w Wikipedii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 1 Styczeń, 2020 - 11:33