KOMPETENCJA ARTYSTYCZNA

Wg Pierre'a  Bourdieu, Alaina Darbela i Dominique Schnapper (1969): "Kompetencję artystyczną definiuje się jako uprzednią znajomość specyficznie artystycznych zasad podziału, które pozwalają na usytuowanie jakiegoś przedstawienia (représentation) za pomocą wskazówek stylistycznych zawierających między innymi możliwości przedstawiania tworzące uniwersum artystyczne."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Pierre Bourdieu, Alain Darbel, Dominique Schnapper, L'Amour de l'art. Les Musées d'art européen et leur public, Paris: Editions de Minuit, 1969, s.73; cyt. za: Anna Matuchniak-Krasuska, Zarys socjologii sztuki Pierre'a Bourdieu, Warszawa: Oficyna Naukowa, 2010, s.100.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KOMPETENCJA KULTUROWA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 24 Listopad, 2019 - 13:10