MANIERA

Wg Słownika Terminów Plastycznych (1974): (...) (włoski - sposób) - 1. specyficzny, charakterystyczny dla określonego kręgu (lub artysty) sposób kształtowania dzieła. Termin wprowadzony w okresie renesansu we Włoszech jako równoznaczny z pojęciem → stylu; 2. - inaczej: styl indywidualny; 3. - zmanierowanie, sztuczność, dziwaczność; 4. powierzchowne naśladownictwo zewnętrznych znamion stylu.

Wg Guillaume Janneau Encyklpedii Sztuki Dekoracyjnej (1978): Maniera jest natomiast systemem, wyrozumowaną metodą postępowania.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Krystyna Zwolińska, Zdzisław Malicki, Słownik Terminów Plastycznych, Warszawa: WP,1974, s.169., Źródło definicji (papierowe): Guillaume Janneau, Encyklpedia Sztuki Dekoracyjnej, Warszawa: WAIF, 1978, s.263.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): STYL
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 27 Październik, 2019 - 17:38