HIPOTEZA

Wg Stanisława Nowosielskiego: Hipoteza jest próbną (wstępną) odpowiedzią na postawiony problem - pytanie(a) badawcze, ale trzeba ją sprawdzić (zweryfikować lub sfalsyfikować) w toku badań. 

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 5 Październik, 2019 - 13:46