PYTANIE BADAWCZE

Stefan Nowak (1985): "punktem wyjścia wszelkiego procesu badawczego jest sformułowanie pewnego pytania czy mniej lub bardziej uporządkowanego zbioru pytań. Pytania te czasem pojawiają się w świadomości badacza w sposób bezrefleksyjny - czasem zaś uprzytamnia on sobie mniej lub bardziej wyraźnie, dlaczego na te, a nie na inne pytania chciałby uzyskać odpowiedź poprzez wyniki swoich badań."

Jakub Karpiński (2006): "Formułując zagadnienie w postaci pytania (lub pytań) precyzuje się, o co właściwie chodzi i ułatwia się rozwiązywanie zagadnienia sobie lub innym. Wśród pytań można można wyodrębnić  [za Kazimierzem Ajdukiewiczem - BF] pytania rozstrzygnięcia i pytania dopełnienia. (...) Pytanie rozstrzygnięcia jest pytaniem typu: <czy p?>, gdzie p jest zdaniem. (...) [można też - BF] pytania rozstrzygnięcia określać w inny sposób niż to zrobiono powyżej, na przykład podaje się charakterystyczny dla tych pytań zbiór możliwych odpowiedzi, którymi są dwa zdania: p i nie p. (...) Rodzaje pytań dopełnienia można wyróżnić w zależności od tego, jakiego rodzaju zmienną jest niewiadoma pytania. A. Pytania o opis (...) A1. Pytania o wartości zmiennych (...) B. Pytania o zakres (...) C. Pytania o związki między cechami (...)."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Stefan Nowak, Metodologia badań społecznych, Warszawa: PWN, 1985, s. 26., Źródło definicji (papierowe): Jakub Karpiński,Wprowadzenie do metodologii nauk społecznych, Warszawa: Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, 2006, ss. 163-166.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PROBLEM BADAWCZY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 24 Marzec, 2019 - 14:25