SPOŁECZNOŚĆ LOKALNA

Wg Ryszarda Dyoniziaka, Jerzego Mikułowskiego-Pomorskiego i Zbigniewa Pucka (1974): "Przez społeczności lokalne rozumie się zbiorowości zamieszkujące określone terytorium, będące równocześnie głównym obszarem, na którym członkowie tych zbiorowości rozwijają swoją codzienną aktywność społeczną. Cechą charakterystyczną społeczności lokalnych jest to, że kształtują one silne lokalne więzi i lokalne formy życia zbiorowego. Tradycyjnie stanowiły one jedno z najważniejszych ogniw w systemie społecznej kontroli sposobu zachowania się, odgrywały ważną rolę w procesach wychowania i socjalizacji oraz utrzymywaniu obyczajowej strony życia. Z reguły też odgrywały rolę w kształtowaniu opinii publicznej, wypełnianiu praktyk religijnych, a niekiedy także w organizowaniu działalności kulturalnej."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Ryszard Dyoniziak, Jerzy Mikułowski-Pomorski i Zbigniew Pucek,Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa, 1974, ss.38-50, (w:) Marian Malikowski, Stanisław Marczuk, Socjologia ogólna, Tyczyn: WSS-G, 1996, s. 315.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KRĄG SPOŁECZNY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 16 Grudzień, 2018 - 15:14