FILHARMONIA

Zawodowa instytucja dysponująca stałym zespołem wykonawczym złożonym z instrumentalistów i śpiewaków pod kierunkiem dyrygenta, mająca na celu organizowanie koncertów i rozpowszechnianie muzyki głównie poważnej. Status "filharmonii" nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Stan na dzień 04.12.2013 r.

Autor(ka) wpisu: Aleksandra Orkan-Łęcka
Rodzaj słownika: Słownik kultury GUS
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Filharmonia" w Słowniku Pojęć GUS
Podobne terminy (linki wewnętrzne): DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA I ROZRYWKOWA, Podobne terminy (linki wewnętrzne): INSTYTUCJA ARTYSTYCZNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 16 Styczeń, 2014 - 21:56