LEKSYKA

Wg Encyklopedii wiedzy o języku polskim (1978): "Leksyka danego języka obejmuje zbiór wszystkich wyrazów w danym czasie istniejących i używanych przez członków danej społeczności. Istniejące już wyrazy, a także właściwe dla każdego języka schematy słowotwórcze, za pomocą których można utworzyć nowe wyrazy, tworzą system leksykalny danego języka. (...) system leksykalny obejmuje ogromną ilość konkretnych tworów (wyrazów), a także posiada duże możliwości stałego powiększania swego zasobu (...)  w przeciwieństwie do systemów fonologicznego i morfologicznego, nazywanych zamkniętymi, system leksykalny jest systemem otwartym."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Stanisław Urbańczyk (red.), Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Ossolineum 1978, s.173.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): JĘZYK
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 18 Styczeń, 2018 - 12:42