FLEKSJA

Wg Encyklopedii wiedzy o języku polskim (1978): "Fleksja - dział → morfologii opisujący odmianę wyrazów, to znaczy ukazujący morfologiczne wykładniki gramatycznych (składniowych i zgramatykalizowanych znaczeniowych) funkcji wyrazu. Fleksja dzieli się na → deklinację i → koniugację. W ścisłym znaczeniu terminu występuje tylko w tych językach, w których (jak w polskim) wykładnikami → gramatycznej funkcji wyrazów są → końcówki fleksyjne. (...)"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Stanisław Urbańczyk (red.), Encyklopedia wiedzy o języku polskim, Ossolineum 1978, s. 81.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): JĘZYK
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 18 Styczeń, 2018 - 12:11