FOLKLOR

Wg Romana Jakobsona i Piotra Bogatyriewa (1929): " W folklorze stosunek między utworem a jego obiektywizacją, czyli tak zwanymi wariantami przy wygłaszaniu przez różne osoby, jest zupełnie analogiczny do stosunku pomiędzy langue a parole. Podobnie jak langue, utwór ludowy jest pozaosobowy i istnieje tylko potencjalnie, jest tylko kompleksem określonych norm i impulsów, kanwą aktualnej tradycji, którą recytujący ożywiają ozdobnikami indywidualnej twórczości tak samo, jak twórcy parole ożywiają langue."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Roman Jakobson, Piotr Bogatyriew, Folklor jako swoista forma twórczości, (w:) Roman Jakobson, W poszukiwaniu istoty języka, Warszawa: PIW, 1989, s.336.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): TRADYCJA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 1 Styczeń, 2018 - 11:23