PLAN WYRAŻANIA

Wg Słownika Terminów Literackich (2000): "(...) we współczesnej terminologii lingwistycznej zewnętrzna forma dźwiękowa (i  wtórnie - graficzna) znaku językowego. Plan wyrażania łączy z planem treści więź obustronnych zależności sprawiająca, że każda zmiana na jednym z planów musi pociągać za sobą odpowiednie zmany na drugim. (...) Inne określenie signifiant.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Janusz Sławiński, Plan wyrażania, (w:) Michał Głowiński i in. (red.), Słownik Terminów Literackich, Ossolinem, 2000, s. 390.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PLAN TREŚCI, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNAK
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 10 Grudzień, 2017 - 14:10