PLAN TREŚCI

Wg Słownika Terminów Literackich (2000): "Plan treści (...) we współczesnej terminologii lingwistycznej wewnętrzna strona znaku językowego (słowa, zdania), warstwa jego sensu, paralelna wobec planu wyrażania. (...) Inne określenie signifié."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Janusz Sławiński, Plan treści, (w:) Michał Głowiński i in. (red.), Słownik Terminów Literackich, Ossolinem, 2000, ss. 389-390.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNAK, Podobne terminy (linki wewnętrzne): PLAN WYRAŻANIA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 10 Grudzień, 2017 - 14:11