CENA

cena, ekon. wartość wymienna towaru wyrażona w pieniądzu, ilość pieniędzy, za którą można nabyć lub sprzedać jednostkę towaru;

Sposoby kształtowania cen oraz ich funkcje zależą od struktury rynku, na którym są dokonywane transakcje kupna–sprzedaży. (...) Ceny można klasyfikować wg różnych kryteriów. Przyjmując kryterium przestrzennej klasyfikacji rynków, można wyróżnić: ceny lokalne (np. ceny nieruchomości w Warszawie), ceny regionalne (np. ceny wczasów nad morzem), ceny krajowe (np. opłaty pocztowe), ceny międzynarodowe (ceny artykułów rolnych w Unii Europejskiej), wreszcie ceny światowe (np. ceny metali kolorowych na giełdzie w Londynie). Jeżeli na rynku występują znaczne cykliczne zmiany wielkości obrotów, to na rynku występują ceny sezonowe, np. na rynku usług turystycznych. W zależności od etapu dostarczenia dobra od producenta do konsumenta, wyróżnia się: ceny zbytu, po których przedsiębiorstwa sprzedają wyroby hurtownikom; ceny hurtowe, większe od cen zbytu o marżę hurtową; ceny detaliczne, większe od cen hurtowych o marżę detaliczną. Wyróżnia się również: ceny nominalne, bieżące i ceny stałe. więcej

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Cena" w Słowniku PWN Biznes
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 12:26