ZNACZENIE

 Wg Charlesa Sandersa Peirce'a (1931-1958): "Znaczenie (...) jest w swym pierwotnym sensie przekładem znaku na inny system znaków (...) Znaczeniem znaku jest znak, na który można go przełożyć. (...)  Przedmiot znaku jest jedną sprawą, a znaczenie inną. Przedmiot jest rzeczą lub zdarzeniem, w każdym razie czymś nieokreślonym, do czego znak się odnosi. Znaczeniem znaku jest idea, która go wiąże z tym przedmiotem. (...) Znak ma również trzy interpretanty: swego interpretanta takiego, jaki jest reprezentowany, czyli podsuwany rozumieniu; swego interpretanta takiego jaki został wytworzony, oraz swego interpretanta właściwego."

Wg Paula Ricoeura (1976): "Pojęcie znaczenia dopuszcza dwie interpretacje, które odzwierciedlają podstawową dialektykę zachodzącą między zdarzeniem i znaczeniem. Znaczenie to zarazem znaczenie dla mówiącego, to jest to, co on chciał powiedzieć, oraz to, co znaczy samo zdanie, to jest wynik syntezy między funkcją identyfikacji i funkcją orzekania. Innymi słowy, znaczenie jest zarazem noetyczne [bezpośrednio poznawalne] i noematyczne [będące treścią myśli]. (...) Znaczenie dla mówiącego (autora) odciska swój ślad na znaczeniu wypowiedzi."

Wg Umberto Eco (1991): "Znaczenie powinniśmy natomiast pojmować jako to, co zostaje przez kod połączone związkiem semazjologicznym z oznacznikiem. Innymi słowy, kod ustala, że dany oznacznik komunikuje dane znaczenie. Czy zaś znaczenie to realizuje się w umyśle mówiącego w postaci pojęcia, czy też w społeczeństwie w postaci średniej konkretnych użyć - to wszysko jest rzeczą dyscyplin takich jak psychologia czy statystyka. Z chwilą gdy semiologia usiłuje zdefiniować znaczenie, przez dziwny paradoks przestaje być sobą, a staje się logiką, psychologią lub metafizyką."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Charles Sanders Peirce, Collected Papers, Cambridge, Mass., t.4, 1931-1958, ss. 99, 105; t.5, s.4; t.8, s.227. , Źródło definicji (papierowe): Paul Ricouer, Język, tekst, interpretacja, Warszawa: PIW, 1989, ss. 80-81. , Źródło definicji (papierowe): Umberto Eco, Nieobecna struktura, Warszawa: Wyd. KR, 1996, s. 55.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KOD JĘZYKOWY, Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNAK, Podobne terminy (linki wewnętrzne): RAMA INTERPRETACYJNA
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 10 luty, 2020 - 12:25