SEMANTYKA

Wg Małej Encyklopedii Logiki (1970): "Semantyka opisuje stosunki zachodzące między znakami, a rzeczywistością, do której znaki się odnoszą: oznaczanie, denotowanie, prawdziwość itp."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Witold Marciszewski, Semantyka, (w:) tegoż (red.), Mała Encyklopedia Logiki, Ossolineum:1970, s.263.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNAK
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: czwartek, 7 Grudzień, 2017 - 13:54