WYRAŻENIA OKAZJONALNE

Wg Marka Ziółkowskiego (1981): "Wyrażenie okazjonalne, zgodnie z ustalonym w językoznawstwie i logice sensem tego terminu, to takie wyrażenie językowe, które nie ma w danym języku stałego przyporządkowania do określonego przedmiotu, a zyskuje to przyporządkowanie tylko wtedy, gdy jest użyte w konkretnej sytuacji (okazji). Przykładami takich wyrażeń mogą być słowa <ja>, <dziś>, <ten>, <bliski> itp., ale także np. wszelkie osobowe formy czasownika (zrobił - ale kto?). Łatwo wykazać, że wyrażenia okazjonalne stanowią znaczną większość wyrażeń w językach naturalnych. Niezbędność odwołania się do kontekstu sytuacyjnego dla dookreślenia ich znaczenia uniemożliwia oczywiście pełne zdefiniowanie języka naturalnego tylko w kategoriach semantycznych."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Marek Ziółkowski, Znaczenie, interakcja, zrozumienie, Warszawa: PWN, 1981, ss. 239-240.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): ZNACZENIE
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 4 Grudzień, 2017 - 10:55