BARIERY WZROSTU GOSPODARCZEGO

bariery wzrostu gospodarczego, ekon. uwarunkowania ograniczające wzrost gospodarczy.

W długim okresie rozmiary produkcji zależą od nakładów czynników produkcji. Zalicza się do nich kapitał, pracę, ziemię, wiedzę techniczną. Niektórzy autorzy uwzględniają jeszcze kapitał ludzki, motywacje, czynniki kulturowe i socjologiczne. Bariery wzrostu gospodarczego występują, gdy podaż czynników produkcji jest niedostateczna.

Brak kapitału jest jedną z najpoważniejszych barier. Przejawia się on w postaci niedorozwoju infrastruktury (brak dróg, linii energetycznych, kanalizacji, łączności itd.) oraz poprzez małe inwestycje (w skrajnych przypadkach ich brak). Niedostateczna podaż kapitału jest następstwem niskiej stopy oszczędności (w makroskali oszczędności przekształcają się w inwestycje), niskiego poziomu dochodów (jeżeli dochody są niskie to są wydatkowane na artykuły pierwszej potrzeby, głównie żywność — brak wtedy oszczędności) oraz znikomego napływu inwestycji zagranicznych (inwestycje nie napływają do krajów o niestabilnych systemach politycznych i prawnych, o skorumpowanej administracji, niewydolnym sądownictwie itd.). więcej

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 12:20