ZAWÓD

Wg   Bogusława Gałęskiego (1966): "(...) a zatem zawód określić można jako zespół czynności wykonywanych trwale na rzecz innych osób, w zamian za środki utrzymania - lub mówiąc krócej - jako zespół czynności wykonywanych trwale, a polegających na wymianie pracy jednostkowej na społeczną.(...) proces profesjonalizacji jakiejś pracy jest tym bardziej zaawansowany i z tym większą zasadnością można określić ją jako uprawianie zawodu:

1) im wyraźniej rozważany zespół czynności wyodrębnia się od innych, w przeciwieństwie do czynności wykonywanych w ramach gospodarowania rodziny;

2) im bardziej wprzęgnięty jest w system społecznego podziału pracy, w przeciwieństwie do pracy wytwórcy (lub rodziny) dla siebie;

3) im trwalszą daje podstawę utrzymania, w przeciwieństwie do zajęć dorywczych;

4) im wyraźniej określony jest zasób kwalifikacji niezbędnych (uprawniających) do jego wykonywania i wydzielone są zakłady, w których kwalifikacje te można nabyć oraz odpowiednie uprawnienia uzyskać, w przeciwieństwie do prac, które wykonywać może każdy."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Bogusław Gałęski, Socjologia wsi. Pojęcia podstawowe, Warszawa:PWN, 1966, ss. 44-45.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): PRACA
Zobacz także (linki zewnętrzne): Wyszukiwarka opisów zawodów
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 3 Grudzień, 2017 - 21:23