KOMENTARZ

Wg  Erica Donalda Hirscha (1967): " Rozumienie, interpretacja, ocena i krytyka stanowią funkcje odrębne, o odrębnych wymogach i celach. Ze są zawsze współobecne w każdym publikowanym komentarzu i że zawsze wzajemnie na siebie oddziaływują - o tym trzeba po prostu pamiętać."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): E.D. Hirsch, Rozumienie, interpretacja i krytyka, (w:) Michał Głowiński (red.), Znak, konwencja, styl, Warszawa: Czytelnik, 1977, s.203.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): KOMENTARZ PRASOWY
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 3 Grudzień, 2017 - 13:00