ANTYDOBRO

antydobro, dobro plaga, ekon. dobro, które wpływa na wzrost uciążliwości życia i zmniejsza dobrobyt,

(np.: hałas, zanieczyszczenie środowiska, wydłużenie czasu dojazdów do pracy, wydatki na administrację), ale jego wartość jest ujmowana w rachunku PKB; powoduje to zawyżenie PKB per capita (na głowę mieszkańca) — powszechnie przyjmowanego w porównaniach międzynarodowych jako miara dobrobytu (mierniki dobrobytu).
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Antydobro" w Słowniku PWN Biznes
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 12:15