ZWYCZAJ

Max Weber: "W domenie działania społecznego możemy obserwować faktyczne regularności: powtarzające się u danego działającego, albo też (lub zarazem) występujące u wielu osób, przebiegi działania, mające identyczny co do typu sens intencjonalny. (...) Rzeczywiście istniejącą szansę regularności nastawienia działania społecznego nazywamy zwyczajem, jeśli i o ile szansa owej regularności w danym kręgu ludzi bierze się wyłącznie z jego faktycznego powtarzania się. Zwyczaj jest obyczajem, gdy to faktyczne powtarzanie wynika z długoletniego przyzwyczajenia. Regularność tę określamy z kolei jako <uwarunkowaną interesami> (<konstelacją interesów>), jeśli i o ile szansa jej empirycznego istnienia uwarunkowana jest wyłącznie czysto celoworacjonalnym zorientowaniem działania jednostek na identyczne oczekiwania."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Max Weber, Gospodarka i Społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Warszawa: PWN, 2002, ss. 21-22.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): OBYCZAJ
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 11 Listopad, 2017 - 14:28