WŁADZA

Max Weber: "Istnieją trzy czyste typy prawomocnego panowania. Jego uprawomocnienie może mieć głównie charakter:

1. racjonalny - opierać się na wierze w legalność ustanowionych porządków i prawa wydawania poleceń przez osoby powołane przez nie do sprawowania panowania (panowanie legalne), lub

2. tradycjonalny - opierać się na powszedniej wierze w świętość obowiązujących od zawsze tradycji i prawomocność obdarzonych przez nie autorytetem osób (panowanie tradycjonalne), albo w końcu

3. charyzmatyczny - opierać się na niepowszednim oddaniu osobie uznawanej za świętą, za bohatera czy wzorzec, i objawionym lub stworzonym przez nią porządkom (panowanie charyzmatyczne)."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): Max Weber, Gospodarka i Społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Warszawa: PWN, 2002, s.160.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 11 Listopad, 2017 - 13:45