KOMENSALIZM

Mieszkańcy indyjskiego miasta nie mogli uczestniczyć we wspólnych kultowych posiłkach, chińskich, w konsekwencji ich organizacji rodowej i przewyższającej wszystko wagi kultu przodków, nic nie skłaniało do tego. Sytuacja, w której wykluczone jest całkowicie również prywatne wspólne spożywanie posiłków, występuje wprawdzie tylko u ludów związanych tabu, takich jak Hindusi i (w o wiele mniejszym stopniu), Żydzi. W przypadku Hindusów już każde spojrzenie członka innej kasty do kuchni czyni ją nieczystą.

uwaga red.: Weber w cytowanej pracy używa pojęcia wspólnoty stołu (Tischgemeinschaft)

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Max Weber, Gospodarka i Społeczeństwo. Zarys socjologii rozumiejącej, tłum. Dorota Lachowska, Warszawa: PWN, 2002, s.927.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 11 Listopad, 2017 - 13:26