TANCERZ

Wykonuje różnego rodzaju tańce: charakterystyczne, ludowe, współczesne, jazzowe, stepuje w zależności od charakteru zespołu i jego repertuaru realizuje koncepcje artystyczne za pomocą własnych środków wyrazu oraz kroków i figur wchodzących w zakres tańca (samby, rumby, fokstrota, tanga, walca itp.).

Zadania zawodowe:

- uczestniczenie w systematycznych treningach i ćwiczeniach kondycyjnych w celu utrzymania sprawności motorycznej i doskonalenia umiejętności zawodowych;
- opanowywanie podstawowych technik tańców: charakterystycznego, ludowego, klasycznego, narodowych tańców polskich oraz innych narodów;
- wykonywanie różnych rytmów muzycznych i form estradowych;
- stałe poszerzanie wiadomości i umiejętności tanecznych;
- współpraca z reżyserem widowisk estradowych i scenografem przy przygotowywaniu kostiumów, obuwia i rekwizytów charakterystycznych dla określonego rodzaju tańca: kastanietów, tamburynów itp.;
- uczestniczenie w próbach tańców będących w repertuarze zespołu tanecznego;
- współpraca z zespołem instrumentalnym towarzyszącym wykonywanym tańcom;
- dostosowanie się do akompaniamentu lub innego podkładu muzycznego;
- wykonywanie tańców na estradzie solo lub w zespole tanecznym realizującym koncepcje choreografa w zależności od charakteru zespołu estradowego i rodzaju wykonywanego tańca;
- poznawanie zasad charakteryzacji potrzebnej do występu tanecznego;
- kierowanie pracą zespołu tanecznego;
- uczestniczenie w promocji własnej twórczości tanecznej; nagrywanie tańców w studio telewizyjnym, wytwórni filmowej, kaset wideo z występów tanecznych w celu reklamy wykonywanego repertuaru.

Dodatkowe zadania zawodowe:

- uczestnictwo w widowiskach teatralnych, estradowych i operowych, w których jednym z elementów jest taniec;
- uczestnictwo w konkursach, pokazach, festiwalach i przeglądach tańca towarzyskiego, ludowego, narodowego itp.;
- prowadzenie nauki tańca w zespołach estradowych, pieśni i tańca, tańca towarzyskiego - po odpowiednim przeszkoleniu pedagogicznym.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Tancerz" w wyszukiwarce zawodów MRPiPS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 8 Listopad, 2017 - 08:45