STATYSTA

Odgrywa proste role na planie filmowym, telewizyjnym bądź teatralnym stanowiąc tło dla postaci głównych.

Zadania zawodowe:

  • statystowanie w filmach, serialach, przedstawieniach teatralnych, widowiskach lub w reklamach;
  • uczestniczenie w scenach zbiorowych;
  • powtarzanie danego ujęcia filmowego, aż do uzyskania efektu artystycznego oczekiwanego przez reżysera;
  • uczestniczenie w przygotowaniach wizualnej strony przedstawienia, np. w przymiarkach kostiumu;
  • przestrzeganie zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Statysta" w wyszukiwarce zawodów MRPiPS
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 8 Listopad, 2017 - 08:25