STRUKTURA

Claude Lévi-Strauss (1958): "Sądzimy bowiem, że aby zasłużyć na miano struktury, wszelkie modele muszą bezwarunkowo spełniać cztery warunki. Po pierwsze, struktura ma charakter systemu. Składa się ona z takich elementów, że zmiana jednego z nich pociąga za sobą zmianę wszystkich pozostałych. Po drugie, każdy model należy do pewnej grupy transformacji: każda z  tych transformacji odpowiada jednemu modelowi z tej samej rodziny, tak że zbiór tych transformacji stanowi grupę modeli. Po trzecie, wskazane wyżej własności pozwalają przewidzieć zachowanie modelu w przypadku zmiany jednego z jego elementów. Wreszcie model musi być zbudowany w taki sposób, by jego funkcjonowanie mogło zdać sprawę ze wszystkich dostrzeżonych faktów."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Teorii i Metodologii Badań Kultury
Źródło definicji (papierowe): Claude Lévi-Strauss, Antropologia strukturalna, Warszawa: PIW 1970 (1958), ss. 367-368.
Podobne terminy (linki wewnętrzne): SYSTEM
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: sobota, 4 Listopad, 2017 - 15:37