AKTOR/AKTORKA

1) Absolwent kierunku aktorstwo jest aktorem, który łączy opanowanie techniki z inwencją twórczą i dysponuje umiejętnością samodzielnego artystycznego myślenia opartego na rzetelnej wiedzy humanistycznej i etyce zawodowej. Jego własna aktywność, głębokie zainteresowanie dla różnorodnych przejawów i form współczesnej kultury oraz umiejętność stymulowania i kierowania kreacyjną aktywnością innych, pozwalają mu na podjęcie pracy w charakterze:

– aktora w teatrze, filmie, radiu i telewizji,

– animatora działań kulturalnych,

– prezentera i redaktora w massmediach,

– wykładowcy w średnim i wyższym szkolnictwie artystycznym.

2) Uprawia zawodowo sztukę aktorską, grając role w przedstawieniach teatralnych (teatr dramatyczny, teatr lalek, pantomima), estradowych, w filmie, radiu i telewizji; wykorzystuje w budowaniu postaci scenicznych swoją osobowość psychofizyczną oraz umiejętności: operowania głosem, ciałem, współgrania z innymi, dialogu z partnerem, zachowania się w określonym stylu, zgodnym z daną epoką, posługiwania się współczesną techniką gry aktorskiej, w celu przedstawienia postaci zgodnie z koncepcją artystyczną roli.

Zadania zawodowe:

- pamięciowe przyswajanie roli (tekstu, melodii, tańca itp.);
- opracowywanie własnej koncepcji artystycznej roli;
uczestniczenie w próbach przedstawienia, współpraca z reżyserem i zespołem aktorskim, w efekcie której powstaje kreacja sceniczna;
-­ uczestniczenie w przygotowaniach wizualnej strony przedstawienia, np. w przymiarkach kostiumu;
-­ przygotowywanie się do występu scenicznego lub ujęć filmowych (charakteryzacja, zakładanie kostiumu, koncentracja psychiczna itp.);
występowanie w kolejnych spektaklach teatralnych, w repertuarze dramatycznym, w teatrze lalek, powtarzanie tych samych czynności (wypowiadanych kwestii, zachowań scenicznych itp.) w teatrach stałych i objazdowych;
realizacja roli na planie filmowym, współpraca z reżyserem, operatorem zdjęć i zespołem aktorskim;
-powtarzanie danego ujęcia filmowego, aż do uzyskania efektu artystycznego oczekiwanego przez reżysera;
stałe doskonalenie sprawności warsztatowej: głosowej, psychomotorycznej, fizycznej, przez uprawianie odpowiednich ćwiczeń;
- ­ opanowywanie różnych umiejętności zawodowych (np. taniec w określonym stylu, pantomima), w zakresie potrzebnym do zadań scenicznych;
zdobywanie umiejętności nieaktorskich, niezbędnych do zagrania danej roli (np. gra w bilard, język migowy);
- ­ przestrzeganie dyscypliny teatralnej, dyspozycyjność wobec zespołu, w celu zapewnienia harmonijnej pracy i jak najwyższych efektów artystycznych całego zespołu.

Dodatkowe zadania zawodowe:

prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu aktorstwa;
podkładanie głosu postaci występujących w filmach obcojęzycznych (dubbing), animowanych;
czytanie dialogów filmowych w czasie projekcji filmu w TV;
-­ samodzielne realizowanie przedstawienia tzw. ""teatru jednego aktora"" (monodram);
występowanie w programach estradowych, poetyckich, kabaretach itp;
- ­ specjalizowanie się w tzw. ""piosence aktorskiej"";
- ­ występowanie w filmach reklamowych, wideo-klipach muzycznych itp;
czytanie fragmentów książek w radio, na imprezach promocyjnych nowych książek itp;
- ­ występowanie na akademiach w szkołach, domach kultury, w programach okolicznościowych itp.;
prowadzenie zajęć amatorskiego koła teatralnego i innych form.

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 6 Listopad, 2017 - 08:29