NORMA SPOŁECZNA

Wg Ralfa Dahrendorfa (1968): "Niezależnie od znaczenia sondaży opinii, nikt nie twierdzi, że są one źródłem norm."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Ralf Dahrendorf, Grupy odniesienia i przypisywanie ról, (w:) Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Wyd. Znak, 2005, s. 538.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 22 luty, 2017 - 17:48