SPOŁECZEŃSTWO

Wg Ralfa Dahrendorfa (1968): "Pewne jest bowiem, że społeczeństwo składa się z jednostek i tworzone jest przez jednostki. Jest to prawda nawet  mimo tego, że konkretne społeczeństwo, w którym mieszka Herr Schmidt jest w większym stopniu rezultatem pracy jego przodków niż jego samego. (...) Społeczeństwo jest wyalienowaną postacią jednostki, homo sociologicus, cieniem, który opuścił człowieka, by powrócić jako jego pan."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Ralf Dahrendorf, Grupy odniesienia i przypisywanie ról, (w:) Piotr Sztompka, Marek Kucia (red.), Socjologia. Lektury, Kraków: Wyd. Znak, 2005, ss.538-539.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 22 luty, 2017 - 17:41