KONSUMPCJA

 "<Spiskujący> przeciwko nam producenci i marketingowcy (ludzie szaleni - to nie ulega wątpliwości) chcieliby, byśmy tylko pragnęli i nabywali - bez użytkowania (usługi naprawcze wypierane są dzisiaj przez usługi społeczne). Ekologiczny stosunek do kwestii niszczenia i pozbywania się przedmiotów jest niezwykle cennym wkladem do socjalizacji w zakresie konsumpcji. Bo przypomina, że konsumpcja jest procesem wieloetapowym. Kulturowa <śmierć rzeczy> w jednym obiegu może dawać im (...) <nowe życie> w innym."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): Barbara Fatyga, Szkic o konsumpcyjnym stylu życia (w:) Piotr Gliński, Artur Kościański (red.), Siciński i socjologia, Warszawa: IFiS PAN, 2009, s.159.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 4 Grudzień, 2013 - 08:57