POWIEŚĆ

„(...) każdy definiuje ją wedle własnego upodobania. Dla G. Lorrisa «istotę stanowi forma. Temat jest jedynie pretekstem». (…) Zdaniem P. Gardenne'a powieść przyobleka w formę «całość doświadczenia» (…). Ostatecznie, jak się zdaje, rację ma Grimal, umieszczając powieść na styku wszystkich gatunków. (…) Równie słusznie wyraził się R. Fernandez: «Kiedy człowiek opowiada nam o swoim życiu wewnętrznym, uprawia autobiografię; kiedy wyobraża sobie postać, która opowiada nam o swoim życiu wewnętrznym, uprawia powieść»”. 

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Inspiracji
Źródło definicji (papierowe): René Etiemble, Geneza czy genezy powieści?, tłum. Michał Radziwiłł, (w:) Literatura na świecie, kwiecień 1985, nr 4/165, Warszawa: RSW „Prasa Książka Ruch”, ss.284-285.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: wtorek, 3 Grudzień, 2013 - 22:41