KONWENCJA ARTYSTYCZNA

[łac. conventio], wypracowany w praktyce artystycznej zespół norm, które sprawiają, że powstały zgodnie z nimi tekst (wypowiedź), jest uznawany za dzieło sztuki. (...) Bierne naśladowanie powszechnie rozpoznawalnych konwencji przekształca utwór w konstrukcję schematyczną (...) literatura wysokoartystyczna dąży do przekroczenia norm i tradycji, twórczość adresowana do masowego odbiorcy powiela zastane konwencje. (...)

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, ss.149-150.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 3 Grudzień, 2017 - 12:35