NORMA SPOŁECZNA

Wg Encyklopedii Socjologii (1999): "Norma to, innymi słowy, ogólnie przyjęta, ustalona reguła, zasada, przepis, prawidło, standard, dyrektywa albo wzór postępowania (zachowania się, działania). (...) Normą społeczną nazywa się normę regulującą stosunki międzyludzkie na względnie rozległym obszarze i/lub w ciągu życia kilku pokoleń. Wskazuje ona adresatom, jak powinni postępować w określonych okolicznościach i jakiego postępowania powinni się wystrzegać."

Wg Słownika Socjologii i Nauk Społecznych (2004): "W socjologii normy to ogólnie podzielane oczekiwanie dotyczące sposobu postępowania, wyrażające to, co jest uważane za pożądane i właściwe w danej kulturze. Normy są podobne do zasad czy reguł w tym sensie, że mają charakter zalecenia czy dyrektywy, jakkolwiek nie mają ich formalnego statusu. (...)"

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Encyklopedia socjologii, t.2, Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999, s.336., Źródło definicji (papierowe): Słownik Socjologii i Nauk Społecznych, Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2004, s. 212.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: środa, 1 Styczeń, 2020 - 11:28