PRZESTRZEŃ

 Wg  Encyklopedii Antropologii Społeczno-Kulturowej (2002): "(...) jest ona ciągła, jednorodna, izotropiczna i zawiera w sobie wszystko."

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Alan Barnard, Jonathan Spencer, Encyklopedia Antropologii Społeczno-Kulturowej, Warszawa: Oficyna Wyd. Volumen, 2008, s.166.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 19 Marzec, 2018 - 10:41