INSCENIZACJA

(...) Początkowo inscenizację rozumiano jako odpowiednie rozmieszczenie aktorów na scenie, z czasem terminem tym objęto także kwestie związane z całością ruchu scenicznego oraz oświetleniem sceny. Inscenizacja polega na przekładzie tekstu literackiego (dramat) na język sceny (konkretyzacja tekstu) – z uwzględnieniem wskazówek autorskich, dotychczasowej tradycji wystawiania danego tekstu, a jednocześnie jest próbą poszukiwania nowych sensów, wykraczaniem poza ramy zastanego zapisu.

Autor(ka) wpisu: Anastazja Dwulit
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji (papierowe): Ewa Szczęsna (red.), Słownik pojęć i tekstów kultury, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002, s.328.
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: poniedziałek, 2 Grudzień, 2013 - 14:13