FAKT

 Wg Powszechnej Encyklopedii Filozofii: "FAKT łac. factum - to, co zostało uczynione, urzeczywistnione) - zdarzenie lub stan rzeczy obiektywnie istniejące w określonym punkcie (lub przedziale) czasu i przestrzeni, dane wprost w doświadczeniu potocznym (f. potoczny) lub naukowym (f. naukowy) albo rekonstruowane na podstawie innych f.; przedmiot (punkt wyjścia) wyjaśniania w każdej nauce empirycznej, przeciwstawny jej elementowi teoretycznemu (porządkującemu).

We współczesnej teorii nauki na ogół odrzuca się istnienie tzw. nagich f., gdyż stwierdzenie jakiegokolwiek f. naukowego jest zawsze uzależnione od elementów teoretycznych i dyrektyw metodologicznych danej nauki, z góry określających sposoby ustalania, kryteria selekcji i oceny f. naukowego oraz sposoby jego wyjaśniania na podstawie zgromadzonego już zasobu wiedzy.więcej

Autor(ka) wpisu: Barbara Fatyga
Rodzaj słownika: Słownik Terminów Encyklopedycznych
Źródło definicji(elektroniczne): hasło "Fakt" w Powszechnej Encyklopedii Filozofii
Sprawdź pozostałe wpisy w innych słownikach:
Data aktualizacji: niedziela, 1 Grudzień, 2013 - 22:46