INTERAKCJA NIEZOGNISKOWANA

Zapoznaj się z treścią wpisów dotyczących terminu w różnych słownikach.