NATYWIZM (autyzm kulturowy)

Zapoznaj się z treścią wpisów dotyczących terminu w różnych słownikach.