LICENCJA UZNANIE AUTORSTWA 3.0 POLSKA

Zapoznaj się z treścią wpisów dotyczących terminu w różnych słownikach.