UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (lifelong learning)

Zapoznaj się z treścią wpisów dotyczących terminu w różnych słownikach.