KOMPETENCJA POZNAWCZA

Nazwa definicji: 
KOMPETENCJA POZNAWCZA
Treść wpisu: 

Wg Marka Ziółkowskiego: "W całości, jaką stanowi kompetencja kulturowa, jednym z podstawowych elementów jest kompetencja poznawcza, a więc kulturowo uwarunkowana zdolność do klasyfikowania obiektów otaczającej rzeczywistości, umiejętność odczytywania zależności (np. związków przyczynowych) pomiędzy zjawiskami w środowisku naturalnym i społecznym. Kompetencja poznawcza jest zatem sferą kulturowo regulowanych reakcji na zjawiska niosące informacje (...)."

Rodzaj słownika: 
Słownik Antropologii i Socjologii Kultury
Źródło definicji (papierowe): 
Marek Ziółkowski,
Dodane przez: 
Węzeł centralny