JEDNOSTKA OBSŁUGI NAUKI

Nazwa definicji: 
JEDNOSTKA OBSŁUGI NAUKI
Treść wpisu: 

Jednostka, która obok swoich podstawowych zadań, takich jak działalność informacyjna, upowszechnianie wiedzy i popularyzacja osiągnięć nauki i techniki, rozwój kultury oraz inne funkcje wspomagające związane z rozwojem nauki i techniki, a w szczególności biblioteka naukowa, archiwum, stowarzyszenie, fundacja, itp., prowadzi również działalność B+R.

Stan na: 23.11.2013 r. 

Rodzaj słownika: 
Słownik kultury GUS
Dodane przez: 
Węzeł centralny