OBOWIĄZEK SZKOLNY

Nazwa definicji: 
OBOWIĄZEK SZKOLNY
Treść wpisu: 

Spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum publicznej albo niepublicznej. Rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat (i nie odroczono mu rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego) i trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia. Nauka w szkole jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku życia.

 Stan na 18.11.2013 r.

Rodzaj słownika: 
Słownik kultury GUS
Dodane przez: 
Węzeł centralny